Как бороться с беспределом горгаза законными методами?

В последнее время активно обсуждаются тарифы на газ и услуги газоснабжения, предоставляемые Северодонецким межрайонным управлением по эксплуатации газового хозяйства (далее – горгаз).

Максимов Сергей
Источник: prav-da.com.ua 

Две основные причины:

1. Высший административный суд Украины признал незаконным сокращение вдвое норм потребления газа для домохозяйств БЕЗ СЧЕТЧИКОВ и отменил постановление № 237 от 29 апреля 2015 года. В связи с этим населению без счетчиков приходят долги за девять предыдущих месяцев.

2. 27 апреля Кабинет Министров Украины установил единую цену на газ как для населения, так и для промышленности на уровне 6 879 грн за тысячу куб. газа.

Есть ли шансы решения судебных исков в пользу потребителей, если рассматривать вопрос в разрезе неинформирования (искажения) информации для потребителя об объеме, стоимости предоставляемого товара (услуги), изменения тарифов, ведь потребитель прежде, чем приобретать газ обязан знать объем и стоимость покупки, а при нежелании оплачивать данный объем по увеличенной цене, всегда может найти альтернативу и отказаться от покупки, а не оплачивать кем-то выдуманные долги через год?

Да, шансы решения судебных исков в пользу потребителей практически стопроцентные.

Чем можно подтвердить такое утверждение?

Следующими нормативно-правовыми актами:

*** Закон України «Про захист прав споживачів».

Стаття 4

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

Стаття 6.

1. Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.

Стаття 10

12. Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини.

Стаття 15

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію повинна містити:

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

Стаття 21

1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

7) ціну продукції визначено неналежним чином;

8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

Стаття 22

3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

*** Закон України Про житлово-комунальні послуги

Стаття 19.

1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Стаття 21. Права та обов'язки виконавця.

2. Виконавець зобов'язаний:

3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

Стаття 20. Права та обов'язки споживача

1. Споживач має право:

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

Стаття 26.

1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

Стаття 30.

1. Державне регулювання цін/тарифів базується на таких основних принципах:

6) відповідальності виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил;

7) гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Стаття 31.

2. Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

Стаття 32

5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів".

*** Кабінет Міністрів України. Постанова від 5 липня 2006 р. N 938 Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246

Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання

4. Роздрібна ціна на газ зазначається постачальником у розрахунковій книжці та/або платіжному документі, який виписує постачальник, а також розміщується на офіційному веб-сайті постачальника та в засобах масової інформації з посиланням на нормативно-правові акти, якими такі ціни встановлено.

4. У разі зміни цін постачальник доводить відповідну інформацію до відома споживача через засоби масової інформації, а також письмово та/або через платіжні документи, але не пізніше ніж за п’ять днів до введення їх у дію, з посиланням на нормативно-правові акти.

*** Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Наказ. 30.07.2012 № 390. Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад.

2.1. Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

2.2. Протягом п'яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу місцевого самоврядування суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів за визначеними цим Порядком способами.

Вооружившись этими знаниями, можно смело подавать исковое заявление в суд.

Но нужны ли Вам эти дополнительные хлопоты?

Считаю, что целесообразнее поступить следующим образом:

1. Ни в коем случае не прекращать оплату предоставляемых (и получаемых Вами) услуг по газоснабжению.

2. Оплачивать услуги в том размере, который был Вам установлен законным образом, в соответствии с вышеприведеными требованиями нормативно-правовых актов.

Например, за точку отсчета берете тариф на 01.01.2015 г. или другую, подходящую по Вашему мнению, дату.

Оплату по повышенным тарифам производить при соблюдении исполнителем (горгазом) вышеприведенных требований:

- наличие договора. Отсутствие договора чаще всего происходит по вине горгаза, который должен разработать и предложить его Вам;

- ежемесячная передача Вам горгазом оформленный надлежащим образом платежный документ;

- своевременное оповещение Вас об изменении тарифа через платежный документ;

- подтверждение опережения роста доходов населения над ростом цен / тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- и т. д.

Здесь высказана точка зрения обычного жителя г. Северодонецка, не имеющего юридического образования, не работавшего в сфере ЖКХ, и не претедующего на истину в последней инстанции.

Буду благодарен специалистам за замечания, направленные мне или высказанные в отдельной статье.

Желаю успехов в борьбе с беспределом в сфере ЖКХ.

«Потрошитель ЖЭК’ов»,

тел. для справок и консультаций: 050-422-42-14


Оставьте комментарий

Вы должны зарегистрироваться , чтобы оставить комментраий.

  • Любимец Богов на 03.06.2016 14:19:35

    Виктор Павлович, можно пойти и другим путём. А именно: прибабахать над своим домом крест и идти регистрировать религиозную организацию, а для попов тариф в два раза меньший... )))))