Споживач — постачальник

Питання, які виникають у споживачів електричної енергії та відповіді на них

Светлана Шумная
Источник: svatovo.ws 

Відносини між громадянами (споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (далі – Правила)
Правила обовязкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками незалежно від форм власності.

Чи потрібно укладати договір про користування електричною енергією?
Правилами встановлено, що споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією і укладається на три роки.
Договір про користування електричною енергією (далі - договір) вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про внесення до нього змін.
Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, обєкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору про користування електричною енергією.

Odoo  текст и изображение блок

Має право енергопостачальник тимчасово припинити енергопостачання споживача?
Відповідно до п. 34 Правил користування електричною енергією для населення енергопостачальник має право тимчасово припинити енергопостачання споживача у разі:
-  проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;
-  виникнення режимів, безпосередньо не повязаних з аварією, за якої провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.
Але, в той же час енергопостачальник повинен повідомляти через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів про тимчасове припинення постачання електричної енергії.
Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії має повідомити побутових споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.

Має право енергопостачальник відключити споживача від електромережі?
Відповідно до п. 35 Правил користування електричною енергією для населення енергопостачальник має право відключити споживача від електромережі у разі:
·  самовільного підключення споживача до електричної мережі;
·  розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби;
·  не оплати за встановлення нового приладу обліку у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи попереднього приладу обліку з вини споживача, а також у випадку не оплати інших платежів, передбачених Правилами;
·  порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;
·  не виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;
·  зниження показників якості електричної енергії з вини споживача;
·  остаточного припинення користування електроенергією споживачем та розірвання з ним договору (п. 6 Правил);
·  відсутності доступу у енергопостачальника до приладу обліку споживача протягом двох розрахункових періодів та ненадання споживачем відомостей про кількість спожитої електроенергії - через 30 днів після дати відправлення енергопостачальником письмового попередження про припинення постачання електричної енергії споживачу (п. 30 Правил).

Які дії споживача у разі зникнення електричного освітлення?
В квартирі:
·  треба перевірити, чи не спрацювали автоматичні вимикачі/пробкові запобіжники;
·  якщо при включених запобіжниках електричне освітлення не зявилося, необхідно звернутися до балансоутримувача будинку (ЖЕК, ОСМД і т.п.), який відповідає за внутрішньобудинкові мережі для перевірки їх стану та, у разі необхідності, проведення ремонту;
·  якщо необхідно зняти пломби з лічильника для проведення ремонту треба звернутися із відповідною письмовою заявою до енергопостачальника, з яким укладено договір про користування електричною енергією і який вас обслуговує.
У приватному будинку:
·             треба перевірити, чи не спрацювали автоматичні вимикачі/пробкові запобіжники;
·             якщо при включених автоматах (запобіжниках) електроенергія і далі відсутня, повідомити енергопостачальника, з яким укладено договір про користування електричною енергією і який вас обслуговує.
У цілому багатоквартирному будинку:
·             якщо у сусідніх будинках електричне освітлення є, треба спочатку зателефонувати до балансоутримувача будинку для перевірки ним причини відсутності електропостачання;
·             у разі, якщо причина полягає у несправності внутрішньобудинкових мереж, балансоутримувач має усунути цю несправність;
·             у разі, якщо електроенергія не надходить до щитової будинку, балансоутримувач повідомляє про це енергопостачальника, фахівці якого усувають виявлену несправність.
У вашому та сусідніх багатоквартирних будинках:
·             повідомити про відсутність електричного освітлення енергопостачальника.
На сходовій клітці, в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку:
·             зателефонуйте до балансоутримувача будинку.
Як розпізнати проблеми із напругою та що робити у подібних випадках?
Як правило, напруга знижується при одночасному підключенні до мережі набагато більшого навантаження, ніж це дозволяє зробити пропускна здатність електропроводки чи живлячої мережі або при дефектах цієї проводки чи мережі. Найчастіше це трапляється у багатоквартирних будинках, мешканці якого надто активно використовують енергоємні побутові електроприлади як, приміром, електрообігрівач, бойлер чи мікрохвильова піч. Варто памятати, що в ті роки, коли будували переважну більшість багатоквартирних будинків, побутової електротехніки у населення було в рази менше, тож і електромережі на нинішні навантаження просто не розраховувалися. Тож, щоб убезпечити себе та своїх сусідів від перепадів напруги, подбайте про розумне користування енергоємними електроприладами.
Видимі ознаки неякісної напруги:
-  мерехтіння чи навіть вихід з ладу після яскравого спалаху жарівок, вимкнення люмінесцентного освітлення;
-  зниження чи збільшення яскравості електроосвітлення.
Якщо Ви спостерігаєте ознаки неякісної напруги:
-  негайно вимкніть з мережі побутові електроприлади, починаючи з найбільш цінних і найменш захищених;
-  зателефонуйте до енергопостачальника, з яким укладено договір про користування електричною енергією і який вас обслуговує та повідомте про перепади напруги в помешканні;
·             зверніться до організації, яка обслуговує будинок (ЖЕК, ОСМД і т.п.), адже причина «стрибків» напруги може бути у несправності внутрішньобудинкової електромережі.
Поки ви не переконались в тому, що напруга нормальна і стабільна, побутові електроприлади - не вмикайте!
Енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством.
У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.
Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.
Як засвідчити факт ненадання послуг або надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів?
У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо.
Без таких актів-претензій у кожному конкретному випадку усі звинувачення абсолютно безпідставні.
Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.
У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.
У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.
У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.
Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.
 
Слід також зазначити, що згідно Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕ від 12.03.2009 № 299, електропередавальна організація, незалежно від форми власності, зобовязана створити Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (далі - ІКЦ) для формування між субєктами електроенергетики та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електричну енергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії.Оставьте комментарий

Вы должны зарегистрироваться , чтобы оставить комментраий.

  • Alex на 05.06.2018 13:11:15

    Произвол.